Všeobecně

Jakostní víno

Vyrábí se z hroznů moštových odrůd sklizených v jednotlivých vinařských oblastech (výroba vína, s výjimkou stáčení, proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny). Mošt musí dosáhnout nejméně 15 stupňů přírodní cukernatosti. Jakostní víno musí byt označeno názvem vinařské oblasti, ve které bylo vyrobeno. Odrůdové jakostní víno musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu. Známkové jakostní víno se smí vyrábět smíšením maximálně tří odrůdových jakostních vín. Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové".

Víno s přívlastkem

Jsou odrůdová vína nedoslazovaná řepným cukrem pocházející z vyzrálých hroznů obsahující vyšší obsah cukru. Vyrábí se z hroznů rmutu nebo moštu jedné moštové odrůdy révy vinné. Víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu. Víno s přívlastkem se smí vyrábět smíšením maximálně tří odrůd révy vinné. Kromě síry nesmí být použito žádné chemické konzervace. Víno s přívlastkem je označováno názvem vinařské oblasti, vinařské obce a rokem sklizně hroznů. Víno označené přívlastkem musí být vyrobeno v oblasti, kde byly vinné hrozny sklizeny. Další podmínkou pro uvedení vína na trh je nepřekročení hektarového výnosu na vinici, na níž byly hrozny sklizeny.

Kabinet

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukernatosti.

Pozdní sběr

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů přírodní cukernatosti.

Výběr z hroznů

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů přírodní cukernatosti. Většinou těžké víno s větším obsahem alkoholu, vhodné k archivaci. Víno pro slavnostní příležitosti.

Výběr z bobulí

Výběr bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Vysoce aromatická, většinou úžasná vína. Hrozny, které v dlouhém teplém podzimu visí na keřích, zvolna vysychají a v bobulích zůstává pouze koncentrovaná šťáva.

Ledové víno

Vyrábí se z hroznů sklizených při teplotách -7 °C a nižších. Hrozny zůstávají v průběhu sklizně a zpracování zamrazeny. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Je vhodné pro slavnostní příležitosti. Pro mnoho lidí znamená ochutnání tohoto vína nezapomenutelný zážitek.

Slámové víno

Vyrábí se z pečlivě vybraných hroznů (nejlepších a nejvyzrálejších), které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru alespoň tři měsíce. Většinou až do časného jara, kdy se celé (nedrcené) lisují. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Po celou dobu dochází k odpařování vody z bobulí, v závěru jsou podobné rozinkám. Tuto vůni a chuť můžete u slámového vína také najít v celé jejich rozmanité škále.

Ročníkové víno

Vína pocházejí s hroznů sklizených v určitém roce, dle předpisů různých zemí je povoleno ročníkové víno doplňovat určitým množstvím vína z jiných ročníků, teprve čas však ukáže, které ročníkové víno bude skutečně kvalitní.

Stolní víno

Jsou to révová vína odpovídající jakostním předpisům pro révová vína, zdravá harmonická, ale bez zvláštních typických znaků vín jakostních. Stolní víno se vyrábí z hroznů, které dosáhly nejméně 11 stupňů přírodní cukernatosti. (Hrozny s 10 stupni cukernatosti mohou být zpracovány na základě zvláštního povolení). Stolní víno nesmí být označováno názvem odrůdy, vinařské oblasti ani ročníkem. Stolní víno může být vyráběno též ze rmutu, moštu či vína získaného z odrůd moštových a odrůd registrovaných jako stolní - i z dovozu.

Zemské víno

Stolní víno se může označit názvem "zemské víno", jestli že bylo vyrobeno z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno. Zároveň nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici a pokud vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno dosáhly alespoň 14 stupňů cukernatosti.

Mešní víno

Víno vyrobené dle pravidel křesťanských církví.

Košer

Košer víno se vyrábí za striktního rabínského dozoru. Na jeho výrobě se musejí a smějí podílet pouze zbožní Židé. Víno nesmí přijít do styku s živočišnými produkty (bílek, želatina) a musí být osobně schválené rabínem s Izraele. Hotového košer vína se i poté nesmí dotknout jinověrec ani dokonce nezbožný, z tohoto důvodu se dle Halachy na závěr výrobního procesu víno pasterizuje.

Barrique

Takto jsou označovány dubové sudy obsahu 225 litrů, jejichž vnitřní povrch je ožehnut ohněm. Tímto speciálním ošetřením sudu se do vína během jeho zrání dostávají látky ze dřeva, a tím se ovlivňuje žádoucím směrem charakter vína. Ve vůni je pak možno ucítit aroma po dřevu, vanilku, kávu, čokoládu, někdy až karamel a kouř. To záleží na stupni vypálení sudu. Tyto sudy je možno použít maximálně 3×.

Cukernatost vína

Suché - nejvýše 4 g zbytkového cukru/litr. Polosuché - 4,1 až 12 g zbytkového cukru/litr. Polosladké - 12,1 až 45 g zbytkového cukru/litr. Sladké - minimální obsah 45 g zbytkového cukru/litr.